МЭДЭГДЭЛ

Эрхэм ХОДЛЕР танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
Таныг төслийн үйл ажиллагааны ерөнхий тайлантай танилцсан гэдэгт итгэлтэй байна.
Харин одоо ADMC төслийн хамт олны зүгээс зөвхөн танд зориулсан тайланг тусгайлан бэлтгэж хүргүүлсэн болно.
ADMC төслийн хувьд HODLER-ууд нь хамгийн чухал VIP харилцагч гэж үздэг бөгөөд тэдний койныг үнэгүйдлээс хамгаалах, бодит өгөөжийн хүртээх нь төслийн нэн тэргүүний зорилго юм. HODLER та бүхний хувьд өөрийн хөрөнгөнд санаа зовох, эрсдлээс болгоомжлох хандлага байгаа гэдэг нь тодорхой.
Иймд энэ тусгайлсан тайланд та бүхнийг хэрхэн эрсдлээс хамгаалах, бодит өгөөж хүрээх хувилбарыг дэлгэрэнгүй тайлбарын хамт илгээж байна. Бидний зүгээс та бүхний анхны хөрөнгө оруулалтыг эрсдлээс хамгаалах, койны үнийг өсгөх замаар бодит өгөөж хүртээх үндсэн зорилготойгоор ажиллаж байна.
Та бүхэн тайлантай танилцаж, тодруулах зүйл гарвал бидэнд хандана уу.