Монгол банкны алт худалдан авалтын мэдээ

Монгол банкны алт худалдан авалтын мэдээ болон өөрчлөлтийн мэдээллийн дэлгэрэнгүйг хүргэж байна.